Loading...
Waarom BHV Cursus volgen 2018-06-01T21:10:42+00:00

Waarom een BHV cursus volgen?

Vraag direct informatie aan!

Waarom BHV`ers

Ten eerste is een BHV`er “bedrijfshulpverlener” getraind om adequaat te reageren op calamiteiten binnen uw organisatie. Het kan altijd en overal een keer mis gaan, een ongeluk of brand in uw bedrijf.

Vaak duurt het enige tijd voordat professionele hulp ter plaatse is. Dan is het van levensbelang dat er collega’s rondlopen die adequaat kunnen handelen.

U als werkgever heeft een wettelijke verplichting om bedrijfshulpverlening in het bedrijf te organiseren.

De directe nadelige gevolgen van ongevallen, brand en calamiteiten voor de werknemer (en anderen, zoals bezoek, klanten) kunnen daardoor zoveel mogelijk beperkt worden.

Bedrijfshulpverleners redden letterlijk levens!

Wat zijn de taken van een bedrijfshulpverlener “BHV”?

1. Het verlenen van Eerste hulp verlenen.
2. Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.
3. Een afdeling of het hele bedrijf ontruimen (evacueren)
4. Communiceren en samen werken met externe hulpverleners zoals brandweer,politie,ambulance.

Een bedrijf mag ervoor kiezen om verschillende mensen de taken voor EHBO en brandbestrijding te laten uitvoeren. Deze mensen tellen dan samen als één Bedrijfshulpverlener.

Aantal BHV`ers binnen uw organisatie

Hoeveel BHV’ers er in uw bedrijf moeten zijn, zal onder andere afhangen van de risico’s die het werk met zich meebrengt.

De Risico-inventarisatie en evaluatie kan dit voor een deel duidelijk maken. Het aantal BHV’ers moet zijn aangepast aan het aantal personen dat zich in een bedrijf bevindt.

Hieronder vallen zowel personeel als klanten. Vooral bedrijven die veel bezoekers en klanten ontvangen, zoals winkels, is extra aandacht nodig. Er moeten in een bedrijf altijd BHV’ers aanwezig zijn. In geval van calamiteiten moeten ze binnen 3 minuten ter plaatse kunnen zijn.

Als er slechts 1 persoon aanwezig is, moet deze beschikken over doeltreffende middelen om zich bij een ongeval of brand in veiligheid te stellen.

ALLEEN-WERKENDE WERKNEMERS.
Wanneer u monteur,schoonmaker,chauffeur of vertegenwoordiger bent, is de kans groot dat u alleen werkt. In geval van nood moet u zich natuurlijk ook in veiligheid kunnen brengen of hulp kunnen roepen. Uw werkgever moet daarvoor maatregelen nemen: hij moet doeltreffende middelen ter beschikking stellen. U moet schriftelijke instructies krijgen en geschikte communicatieapparatuur (telefoon,pieper)

Wij helpen u graag met het opstellen van een plan!

Er moet een schriftelijk plan opgesteld zijn voor de organisatie van de BHV
“bedrijfshulpverleners”. Dit is met name van belang wanneer de BHV door een aantal bedrijven gezamenlijk wordt uitgevoerd.

Het plan bevat allereerst een overzicht van de risico’s en van de maatregelen ter bestrijding van mogelijke risico’s ( RI&E ). Er staat onder andere duidelijk in vermeld waar zich de gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Daarnaast vermeldt het plan de namen en de taken van de BHV’ers. Alle medewerkers moeten weten wat ze horen te doen bij een ongeluk of bij brand. Bovendien moet er een overzicht zijn van beschikbare hulpmiddelen en van de externe hulporganisaties.
Verder moeten in het plan de taken van de BHV’ers omschreven staan.

Tenslotte moet duidelijk zijn op welke manier er gealarmeerd wordt. Dit geldt zowel voor intern als extern. In het bedrijf moeten de vluchtwegen duidelijk aangegeven worden, er moeten persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking staan en er moeten voldoende EHBO-voorzieningen en brandblusmaterialen aanwezig zijn.

Bedrijfsnoodplan

Met het oog op eventuele calamiteiten is een bedrijfsnoodplan gewenst in complexe bedrijfssituaties. Een bedrijfsnoodplan is wettelijk verplicht voor: Bedrijven die onder de verplichting van de Europese Unie vallen.

Bedrijven die onder artikel 6 van de Arbo-wet vallen.

BHV opleidingseisen

WAT ZIJN DE OPLEIDINGSEISEN VOOR BEDRIJFSHULPVERLENERS.
Het is moeilijk om algemene regels op te stellen voor de opleiding. De risico’s zijn immers per bedrijf verschillend. Wettelijk wordt gesteld dat de BHV’er zodanig moeten worden opgeleid, dat de bedrijfshulpverlening is gegarandeerd.

MOETEN OPLEIDINGEN WORDEN HERHAALD?
Oefening baart kunst, dus moeten BHV’ers regelmatig herhalingscursussen volgen. Ook kunnen ze in het bedrijf oefenen met de externe hulpverleners zoals brandweer, ambulancedienst,EHBO-verenigingen of Rode Kruis. Bij calamiteiten moeten ALLE hulpverleners op elkaar zijn ingespeeld. Hulpverlening is Teamwork.

HOE ZIT HET MET DE UITRUSTING VAN DE BHV ?
De wet stelt dat de uitrusting, middelen en voorzieningen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening zodanig moeten zijn dat de BHV’ers hun taken altijd effectief kunnen vervullen, EHBO tassen met voldoende inhoud en de benodigde BLUSMIDDELEN.

TENSLOTTE…….
Mocht u nog vragen hebben over bedrijfsnoodplannen, ontruimingsplannen, plattegronden, neem gerust contact met ons op. BBTA helpt u graag verder met het creëren van een veilige werkplek.

Vragen? Laat het ons direct weten?

Vragen over BHV binnen uw organisatie, neem dan direct contact met ons op. Wij helpen u en uw organisatie graag verder.

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Telefoon

Kies uw BHV cursus

Waar kunnen wij u mee helpen?